+48 536 561 741 Funkcja odzwoń

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ

Proszę dokładnie przeczytać politykę prywatności przed rozpocięciem użytkowania tej strony internetowej

www.elsior.com to sklep internetowy ( "Strona internetowa"), który jest obsługiwany przez Elsior spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie. Której, w niniejszej Polityce Prywatności będą dotyczyć wyrażenia "my", "nasz" i "nas".

Szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności i informacji poufnych dotyczących osób, które odwiedzają naszą Stronę Internetową, rejestrują się i robią zakupy na naszej Stronie Internetowej, a w szczególności informacji, które są w stanie zidentyfikować daną osobę ("dane osobowe"). Używając tej Strony Internetowej, zgadzają się Państwo na Politykę Prywatności tej Strony Internetowej przedstawioną tutaj.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zakres i sposób, w jaki dane osobowe uzyskane poprzez Stronę Internetową będą zbierane, przechowywane, używane, ujawniane, zatrzymywane i usuwane.

Jakie informacje są zbierane i przetwarzane oraz dlaczego?

Informacje, które zbieramy zależą od tego, w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony Internetowej, czy dokonują Państwo zakupów czy nie, jakich usług oczekują Państwo od nas i na co się zgadzają.

Nasze przetwarzanie danych osobowych jest zawsze oparte na obowiązującej podstawie prawnej, która w większości przypadków jest z kolei oparta na jednym z następujących fundamentów prawnych; 

Jeżeli wyraźnie zaakceptowali Państwo niniejszą Politykę Prywatności, uznajemy to za ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych dla celów wymienionych w niniejszym dokumencie. Wymagamy, jednakże, osobnej zgody w celu wykorzystania Państwa danych osobowych do przesyłania e-maili, smsów i zwykłej poczty zawierającej informacje o produktach Elsior, usługach lub innych konkursach i promocjach, którymi mogą być Państwo zainteresowani ("Marketing bezpośredni"). 

Przetwarzanie danych może być niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną oraz do podjęcia kroków na Państwo wniosek przed zawarciem umowy. W tym zakresie jeśli zamówili Państwo produkty na tej Stronie Internetowej lub zwrócili się z żądaniem otrzymania newsletteru lub innych informacji od nas, uważamy to za zawarcie umowy. 

Przetwarzanie może również być konieczne dla zgodności z prawnymi zobowiązaniami, pod które podlegamy. 

Wreszcie przetwarzanie może być konieczne dla prawnie usprawiedliwionych celów naszych lub odbiorców danych, z wyjątkiem przypadków, gdy takie cele zostają zastąpione przez cele lub podstawowe prawa i swobody odnoszące się do Państwa, które wymagają ochrony danych osobowych.

Usługa ta:

- poprawa i optymalizacja wydajności Strony Internetowej i doświadczenie użytkownika odwiedzającego naszą Stronę.

 - wykonanie analizy i segmentacji klientów w celu poprawy naszego zrozumienia klientów oraz zapewnienia lepszej obsługi naszych klientów. 

- z jej pomocą, możemy zapewnić naszym klientom niezbędnego wsparcia.

- zapobieganie, badanie i zarządzanie w odniesieniu do oszustw, przestępstw oraz innych przypadków niewłaściwego użycia naszych obiektów i usług oraz Państwa danych osobowych. 

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe z innych powodów, jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Jeżeli prosimy o przekazanie nam Państwa danych osobowych, wówczas będziemy informować, czy przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy. Jeśli jest ono wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy i poinformujemy Państwa o tym w procesie składania zamówienia, wówczas konsekwencją braku dostarczenia danych będzie to, że nie będziemy w stanie zaakceptować lub zrealizować Państwa zamówienia lub dostarczyć usług, które Państwo zamówili. 

Podczas zamawiania naszych produktów za pośrednictwem strony internetowej, musimy otrzymać od Ciebie następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, nazwę towaru. Ta informacja pozwoli nam zrealizować zamówienia oraz do kontaktu w razie jakichkolwiek problemów. Możemy również przechowywać i wykorzystywać twoje dane osobowe w celu zarządzania i reagowania na wszelkie wnioski o obsługę klienta.

Okazjonalnie możemy prowadzić badania, konkursy, listy wysyłkowe lub inne promocje. Jeżeli zgodzą się Państwo na uczestnictwo w jednym z naszych badań, konkursów, list wysyłkowych lub innych promocjach, możemy wymagać danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zwyczaje zakupowe, zainteresowania i inne odpowiednie informacje, co umożliwi nam realizację promocji i powiadomienie zwycięzców. Niektóre z tych informacji będą obowiązkowe do wzięcia udziału w promocji; inne informacje będą opcjonalne. Poinformujemy, czy dane informacje są obowiązkowe czy opcjonalne. 

Jeśli rejestracji na naszej stronie, umieścić odpowiedni znak, oznacza to, że zgadzasz się, aby otrzymywać e-maile, wiadomości tekstowe lub wiadomości zawierających marketingu bezpośredniego przez nas w celu uzyskania informacji o produktach Arsenal Fencing, usług lub innych konkursach i promocjach, które mogą zainteresować ("marketing bezpośredni") poprzez e-mail, sMS lub zwykłą pocztą. 

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe do obsługi i udoskonalania Strony Internetowej i dostarczenia produktów i usług, które Państwo zamówili. Jak wyjaśniono szerzej poniżej, śledzimy strony, które Państwo odwiedzili i sposób, w który korzystają Państwo ze Strony Internetowej w celu określenia, jakie produkty są najpopularniejsze i jak zoptymalizować treść Strony Internetowej. Możemy również, okresowo, dokonać przeglądu Państwa danych osobowych i informacji o innych klientach, aby usprawnić analizę tendencji, wzorców zakupowych, preferencji i demografii.

Możemy korzystać z informacji, które nam Państwo dostarczają do celów segmentacji klientów i spersonalizowania Państwa doświadczenia zakupowego przy wykorzystaniu Państwa zainteresowania produktami, wzorców zakupowych, i informacjach o zakupach w celu polecenia innych produktów, usług lub promocji, które jak sądzimy spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Do tych celów możemy również zbierać i łączyć dane przedstawione pocztą. 

Kiedy wysyłają nam Państwo żądanie, mogą Państwo zostać poproszeni o zidentyfikowanie się przez podania imienia i nazwiska i/lub adresu e-mail i przez dostarczenie nam innych istotnych informacji w celu wywołania właściwej odpowiedzi, jeżeli będzie to odpowiednie. Możemy również zdecydować, ale nie gwarantujemy, że zawsze będziemy zachowywać zapisy komunikacji z Państwem.

Większość informacji, które zbieramy na Stronie Internetowej nie identyfikuje Państwa, chociaż mogą one być unikalne lub obejmować informacje, które są postrzegane jako osobiste. Przykładowo, informacje, które zbieramy, i które są przesyłane do nas automatycznie przez przeglądarkę internetową lub podczas użycia plików cookies, znaczników pikselowych, sygnalizatorów internetowych oraz innych technologii sieciowych. Te informacje na ogół obejmują Państwa adres IP, tożsamość Państwa dostawcy usług internetowych, nazwę i wersję systemu operacyjnego, nazwę i wersję Państwa przeglądarki, datę i godzinę Państwa wizyty, strony, które Państwo odwiedzili i wszystkie słowa klucze użyte podczas pobytu na Stronie Internetowej. Te informacje nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania Państwa osobiście chyba że sami się Państwo zidentyfikują, na przykład przez dokonanie zakupu, utworzenie konta lub podanie nam swojego adresu e-mailowego. Jeżeli się Państwo zidentyfikowali, możemy połączyć informacje przesłane do nas przez przeglądarkę z danymi osobowymi, które nam Państwo dostarczyli w celu wykonania analizy klienta i segmentacji klientów oraz w celu spersonalizowania Państwa doświadczenia zakupowego. 

Z kim dzielimy się informacjami?

Możemy podzielić się informacjami z naszymi zaufanymi dostawcami usług będących stronami trzecimi, którzy są zainteresowani, aby pomóc nam kontrolować funkcjonowanie Serwisu, do realizacji zamówienia (np PayPal), w celu dostarczenia zamówionego towaru lub usługi, należy przeprowadzić analizę statystyczną, należy wysłać e-mail, tekstowe wiadomości lub wiadomości e-mail, oraz wykonywanie innych niezbędnych usług. Firmy te będą obsługiwać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z celami opisanymi powyżej.

Jak długo będziemy przechowywać informacje?

Informacje na temat Państwa będą przechowywane przez nas w formie, która pozwala na identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Oznacza to, że zachowamy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tak długo, jak będziemy dostarczać nasze usługi. Później będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np., związanych z roszczeniami z rękojmi czy gwarancji.

Usuniemy każdą informację, która wydaje się być niedokładna lub nieaktualna z uwagi na czas, który upłynął od jej zebrania lub z uwagi na wszelkie inne informacje w naszym posiadaniu.

Jeżeli dostarczą nam Państwo pisemne żądanie, to wtedy również usuniemy Państwa dane osobowe bez nieuzasadnionej zwłoki, chyba że istnieją ważne przepisy prawne, które nakazują kontynuowanie przechowywania informacji. 

Państwa prawa; jak się wyrejestrować i wycofać zgodę

Szanujemy fakt, że mają Państwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, określone prawa, w tym prawo do zażądania od nas dostępu i korekty lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, lub do zakwestionowania przetwarzania i cofnięcia zgody, którą Państwo nam przekazali. 

Jeżeli wolą Państwo nie otrzymywać od nas informacji, chcieliby Państwo zaktualizować lub zmienić dane osobowe lub preferencje, wycofać zgodę, którą nam Państwo udzielili lub w dowolny inny sposób chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, wówczas prosimy o przesłanie wniosku na adres podany na końcu tej Polityki Prywatności.

Aby wycofać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów i innych podobnych materiałów, jak również wypisać się z listy mailingowej, można również postępować zgodnie z instrukcjami w dowolnej wiadomości e-mail lub inne informacje otrzymane od nas.

Problemy lub pytania

Jeżeli otrzymamy informacje o wątpliwościach i problemach z naszą Stroną Internetową, potraktujemy te kwestie poważnie i będziemy pracować, aby jak najszybciej wyeliminować te kwestie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dalsze zapytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, problem lub skargę, prosimy o kontakt za pośrednictwem punktów kontaktowych wymienionych na końcu Polityki Prywatności.

 Informacje o nas i sposobie kontaktowania się z nami

 Zawsze możecie skontaktować się z nami: 

 Elsior Fencing sp.z o.o.

Tel.:  +48 535 524 275

           +48 536 561 741

Poczta : sale@elsior.com 

NIP-‎6772394611